Điều khoản

VietDungiT.vn là trang web/blog cá nhân, là nơi tổng hợp, chia sẻ thủ thuật dành cho độc giả. Tất cả các bài viết, thông tin trên VietDungiT.vn đều được tác giả tự viết hoặc biên dịch lại từ các trang nguồn uy tín.

Trong các bài viết tại VietDungiT.vn, sẽ có những liên kết với các trang web khác. Các liên kết này đã được tác giả xem xét, đọc và kiểm trã kỹ lưỡng nhằm đảm bảo cung cấp cho các bạn nội dung với chất lượng tốt nhất. Tuy nhiên, sau một thời gian thì các liên kết này có thể bị mất đi, hoặc nội dung bị thay đổi bởi bên thứ ba, nằm ngoài sự kiểm soát của tác giả. Trong những trường hợp đó, rất mong nhận được sự thông báo của các bạn để chúng tôi điều chỉnh, đảm bảo chất lượng nội dung chính xác.

Các thông tin được VietDungiT.vn lưu lại bao gồm trình duyệt bạn đang sử dụng, địa chỉ IP, loại trình duyệt, thói quen tìm kiếm, hành vi sử dụng, cookies, lịch sử duyệt web, thông tin địa chỉ email, tên tuổi,…sẽ hoàn toàn được giữ kín. Các thông tin này được bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối và không chia sẻ với bất kì bên thứ ba nào khác.

Quyền sở hữu trí tuệ

VietDungiT.vn có toàn bộ quyền về dịch vụ và nội dung trên trang web này.

Các liên kết

Trên website của chúng tôi có thể chứa những liên kết đến trang web của các bên thứ ba (không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi chúng tôi). Vì vậy, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, các quy định riêng với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Chúng tôi cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn (nếu có) phát sinh từ việc bạn sử dụng các trang web của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thậ̣n trọng và hãy đọc kỹ các quy định chung và quy định riêng của mỗi trang web mà bạn ghé thăm.

Từ chối đảm bảo

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng: Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ nhân viên, các công ty có liên quan, các tổ chức liên kết với website VietDungiT.vn, từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Chúng tôi không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ:

 • Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web.
 • Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web.
 • Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó.
 • Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba.
 • Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.

Loại trừ trách nhiệm

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: Thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:

 • Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó).
 • Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web.
 • Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó.
 • Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi.
 • Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba.
 • Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.

Đặc biệt, bạn công nhận rằng VietDungiT.vn sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.

 • Những bạn nào chia sẻ hoặc sử dụng một phần hoặc tất cả bài viết của trang web này cần ghi nguồn và đường dẫn trực tiếp đến bài viết đó.
 • Những trang web mang tính thương mại khi chia sẻ hoặc sử dụng trên 3 bài viết của trang web này cần phải gửi email và được chấp thuận trước của tác giả website.

Thay đổi điều khoản sử dụng của chúng tôi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi điều khoản sử dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này.

Điều khoản này được sửa đổi lần cuối vào ngày 08 tháng 08 năm 2023.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hotro@vietdungit.vn.